Voda je najvažniji ELEMENT ljudskog organizma:  60 - 70%  je sastavljen od vode. Svaka ćelija u njemu zavisi od vode.
Medjutim, veoma su važni i sistemi za eliminaciju toksina i za pravilno varenje hrane.

Pijući vodu bogatu vodonikom, omogućavamo njegovo cirkulisanje  organizmom, pomažemo stvaranje njegove reakcije sa slobodnim radikalima  kako bi isti bili neutralisani.

TIENS Izvor Zdravlja- Hiper H Zdrava Čaša, ima u sebi mikrokompjuterski MCU inteligentni kontrolni čip koji pojačava strujni krug i elektrolitsku mrežu od Titana.
Čaša opskrbljuje elektricitetom oba kraja elektrolitske trake koja potiče vodeni medij na proizvodnju vode koja je bogata vodonikom.  Dizajniran obojenim svetlima, u mogućnosti je pokazati u različitim bojama proces proizvodnje vode. Ovaj proizvod je malen, lagan i moderan te se može nesmetano svuda nositi sa sobom.

 

Vodonikov gas ili dvoatomski molekularni vodonik ima hemijsku formulu H2. On je najlakši element u svemiru. To mu omogućava visoku biodostupnost ćelijama. Molekul vodonika može brzo da prodre u ćelije našeg tela i mitohondrije, takođe brzo prolazi kroz krvno moždanu barijeru. U našem telu, vodonik funkcioniše kao antioskidans, preventivno deluje na oštećenja ćelija i upalne procese, štiti DNA i aktivno učestvuje u borbi sa ćelijama koje nekontrolisano rastu.
Takođe štiti ćelije od oksidacijskog stresa i podržava telesni prirodni imunitet. 863 puta je jači od koenzima Q10, 290 puta je jači od katehina, 220 puta od polifenola i 176 puta je jači od vitamina C.

 

Problem je u tome što vodonik, koji je sastavni element vode, nije često dostupan u našem telu. To je zbog “slobodnog” vodonika (molekule vodonika koje se ne vežu na druge molekule) jer je jako redak i kako je lagan gas, brzo izlapi.

Glavna uloga vode obogaćene vodonikom je da omogući vodoniku da lakše iskoristi naše ćelije u telu. Vodonik je električno neutralan, lagano prodire kroz biološke membrane i delotvorno dolazi do svih ćelija delujući kao antioksidans.
Kada pijete vodu iz  TIENS Izvora Zdravlja - Hiper H Zdrave Čaše, Vodonik cirkuliše vašim telom u ionskoj formi sa slobodnim elektronima i reaguje sa slobodnim radikalima tako da ih neutrališe. Voda bogata vodonikom pomaže organizmu da bude delotvorniji.

 

DELOVANJE:

Voda bogata vodonikom proizvedena od TIENS Izvora Zdravlja - Hiper H Zdrave Čaše mogu da:

  • čiste vaše telo i kožu od tokisna kao jak antioksidans
  • antioksidans, pomaže da se ćelije štite od oksidativnog stresa
  • jača imuni sistem - prirodni obrambeni mehanizam ljudi